Tarih Tekerrürden İbarettir

Yıllardır aldığınız hezimetin sonucunda bu kadar kudurduğunuzu biliyoruz. Ama Atatürk’ün takımı Fenerbahçe’ye saldırırken Atatürk’ü kullanmaya çalışmak cahillikten başka birşey olamaz. Sizleri kendi, o çok övündüğünüz lisenizin bile okulsuz diye neden ayırdığını bugünlerde daha iyi anlıyoruz.

Bakın Atatürk Galatasaray Lisesi için ne demiş:

“Tekrar ediyorum, aleyhimizde serdedilen mütalaat yanlıştır. Bu hakikat tarihen ve mantıkan sabittir. Bu hususu yalnız garba değil, hatta vatandaşlarımıza da ehemmiyetli bir surette ihtar etmek lüzumunu hissediyorum. Çünkü nadirattan olmakla beraber teessüfle işitiyoruz ki, milletin tarihini okumamış veya hiss-i milliden mahrum kalmış olması lazım gelen bazı şahıslar, ecnebilerin aleyhimizde serdettikleri ithamatı reddetmedikten başka vatanlarını, milletlerini kabahatli göstermekten çekinmiyorlar. Hala bugün, sultani mektebinin salonlarını aleyhimizde konferans verdirmek için ecnebilere küşade bulunduranlar var, bu gibilere lanet…

(Büyük Nutuk, 220. Vesika – Mustafa Kemal ATATÜRK )

Atatürk’ün 3 Mayıs 1918 günü Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret ederek Kulüp Şeref Defterine Fenerbahçe Spor Kulübümüzü öven sözlerini yazdığı sayfa;

“Fenerbahçe Kulübünün her tarafa mazhar-i takdir olmus bulunan asari mesaisini isitmis ve bu Kulübü ziyaret ve erbab-i himmeti tebrik etmeyi vazife edinmistim. Bu vazifenin ifasi ancak bugün müyesser olabilmistir. Takdirat ve tebrikatimi buraya kayd ile mübahiyim.”

5.5.1334 (3.5.1918)
ORDU KUMANDANI
Mustafa Kemal

Bir cevap yazın

Dasda Plugin is just active at page.