Hayvanları Koruma Kanunu – Yeni Tasarı – NEDEN İSTEMİYORUZ?

Yeni tasarı yasalaşırsa tam bir kıyım başlayacak. Önce burada açıklayalım,belki bilgisi olmayan arkadaşlar vardır. Sonrasında da devam eden karşıkampanya bilgilerini verelim…

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nunda yapılacak değişiklikleri öngörenyeni yasa tasarısına karşıyız. Özetle nedenler :

  1. Ötenazi yasaya giriyor. Oysa hayvanları koruma kanununda yaşam hakkınısonlandıran bir madde olsun istemiyoruz. Biliyoruz ki, hastalık, yaşlılık gibigerekçelere bağlanan ötenazi, yasada masum gibi görünürken, çoğu belediye veonların taşeronlarının elinde bir itlaf aracına dönüşecek. Bizler yıllardıryasa ve yönetmeliklerle kısmi olarak korunan hayvanların, nasıl itlaf edildiklerinigörüyor, kanıtlıyor, yargıya gidiyoruz. Bugün hala itlafı önleyemezken, butasarı belediyelere itlaf konusundaki geniş imkanlar tanıyarak, bir kıyımınönünü açıyor. Ve dahası hepsi yasal, suç yok, suçlu da olmayacak!!!
  2. Kısırlaştırma, taşeronlara devredilip, ihale açılması mümkün olacak… Oysageçmişte de gördük. Hangi firmaların, kısırlaştırma altında neler yaptıklarıispatlandı, bloglarda yayınlandı, hayvanseverler tüm çabaları ile bu firmalarıdurdurana kadar yüzlerce ama yüzlerce hayvan öldü. Kısırlaştırma ihalelerleverilir ise biliyoruz ki yine aynı şeyler olacak…Hayvan kıyımı başlayacak vedahi taşeronlar kazanacak..
  3. Tasarı, yasalaştığı takdirde evlerde yaşayan hayvanların sayısına ciddikısıtlamalar getirilecek. Evimizde baktığımız hayvan sayısına biz kararveremeyeceğiz.
  4. “Tehlikeli ırk” olarak tanımlanan hayvanların (pitbull, Dogo..vb)bakımevlerine teslim zorunluluğu gelecek.
  5. Hayvanların, deneylerde kullanılırken ve bu hayvan deneylerinde veterinerhekimin bulundurulması zorunluluğu olmayacak!
  6. Bugün işkence ve kötü muamele, idarî para cezaları ile geçiştirilmektedir.Yeni tasarıda, hayvanlara işkence yapan kişi, sadece 750 TL’lik bir idarî paracezasını devlete ödeyerek bu fiilini gerçekleştirebilecektir. Oysa bizlercezaların caydırıcı nitelikte olmasını istiyoruz. Dahası hayvanlara yapılanşiddetin TCK’ya girmesini istiyoruz.
  7. Kanun tasarısı daha çok kedi-köpek gibi evcil hayvanları kapsamaktadır.Kesim hayvanlarını, yarış, gösteri, hayvanat bahçesi hayvanlarına dair olumludüzenleme içermemekte.

Bir cevap yazın

Dasda Plugin is just active at page.